Nieuwe coronamaatregelen voor sport (incl. updates)

Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed en neemt het aantal besmettingen fors toe. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd.

Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kantine, kleedkamer, toilet, bestuurskamer) en het buitenterras.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en vrijwilligers. Dit geldt ook voor ‘strikt noodzakelijk rijouders’ van uitspelende teams. Zij moeten bij het betreden van de horeca wel een CTB tonen.

De volgende maatregelen gelden vanaf zondag 28 november 2021 (05.00 uur):

 • De maatregelen van 13 november (zie hieronder) blijven gehandhaafd;
 • Binnen- en buitensportlocaties zijn gesloten tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (in de openbare ruimte, niet op een sportaccommodatie) is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde, ook in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
 • Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2;
 • Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 05.00, ook voor zwemles.

 

Het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden is vanaf 24 november 2021 een verplichting. Dit betekent het volgende voor sport:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
 • De verplichting om 1,5 meter afstand te houden geldt niet op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond en situaties waarbij afstand houden niet gaat, zoals tijdens het sporten;
 • De veilige afstandsnorm geldt niet tijdens de beoefening van sport, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand.

 

De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 13 november:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de ‘gewone’ horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een coronaoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Strikt noodzakelijke ‘rijouders’ van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;
 • Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

 

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
 • Dit geldt voor sporters en publiek;
 • Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoudsprofessionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.

 

Protocol binnensport Breda

Op de gemeentelijke binnensportaccomodaties in Breda is het ‘protocol binnensport’ van toepassing.

Vragen en antwoorden check coronatoegangsbewijs Breda

Zie document ‘Q&A omtrent invoer CTB check‘ voor een antwoord op veelgestelde vragen

 

Nuttige links en contacten
Voor algemene informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we je naar de volgende websites:

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Regels voor afstand houden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden

Protocol verantwoord sporten: https://nocnsf.nl/media/5041/protocol-verantwoord-sporten-v27112021-v2.pdf

Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Veelgestelde vragen: FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport – NOCNSF

Voor ondersteuning van sportaanbieders in Breda: MOOIWERK Breda