Nieuwe subsidie voor sport: Sportakkoord Breda 2022

De coronacrisis heeft een grote weerslag op de sport- en beweegdeelname en de gezondheid van Bredanaars. Veel inwoners zijn minder gaan bewegen of gestopt met sporten. Maar ook veel sport- en beweegaanbieders merken de gevolgen van de pandemie. Veel mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd en de overstap gemaakt naar individueel of ongeorganiseerd sporten.

Nog meer dan voorheen is het daarom van belang om aan te sluiten bij de beleving en behoefte van specifieke doelgroepen. De gemeente wil graag een impuls geven aan de ambities uit het lokale sportakkoord en Bredanaars meer of weer in beweging krijgen. Daarom roepen we partijen in Breda op om met (gezamenlijke) initiatieven te komen die de sport versterken, de sportdeelname vergroten en de maatschappelijke functie van sport bevorderen.

Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022
Via de Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022 kunnen partijen in de periode van 1 juni tot en met 15 juli 2022 een eenmalige bijdrage van maximaal € 25.000,- aanvragen, voor projecten die gericht zijn op een of meer van de volgende doelstellingen:

  • innovatie van het sport- en beweegaanbod voor (kwetsbare) jongeren;
  • het stimuleren van een positieve sportcultuur in de georganiseerde sport;
  • het motiveren van nieuwe doelgroepen tot sport en bewegen in de openbare ruimte;
  • de inzet van sport en bewegen als middel om maatschappelijke participatie te bevorderen of eenzaamheid te bestrijden;
  • het (re)activeren van doelgroepen waarvan de sport- en beweegdeelname achterblijft.

Aanvragen kunnen worden ingediend door zowel sport- en beweegaanbieders, als door partijen uit het werkveld onderwijs, welzijn of (gezondheids)zorg.

Regeling en indienen van een aanvraag

Meer  informatie nodig?
Denk je erover een aanvraag in te dienen, maar heb je nog aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met een van de adviseurs sport & recreatie van MOOIWERK Breda of met het team sportbeleid van de gemeente Breda via sportbeleid@breda.nl.