Sportaanbieders in Breda dragen ideeën aan voor sportakkoord 2021

Op 26 november 2020 vond een digitale bijeenkomst plaats over het Bredaas Sportakkoord. Hieraan namen bijna veertig vertegenwoordigers deel van verenigingen en andere organisaties betrokken bij het sport- en beweegbeleid.

Op deze avond werden de vier projecten toegelicht die in 2020 zijn gestart en zijn veel goede ideeën naar voren gebracht voor thema’s die we – in aanvulling op alles wat in Breda al gebeurt op het gebied van sport- en beweegstimulering – in 2021 een extra impuls kunnen geven.

In december is aan alle deelnemers gevraagd aan te geven welke ideeën zij het belangrijkst vonden en waar zij een bijdrage aan zouden willen leveren. De vier ideeën die het vaakst zijn genoemd worden in het eerste  kwartaal van 2021 verder uitgewerkt:

  1. Strippenkaart voor jongeren om te proeven bij meerdere sportaanbieders
    2. Interventie en maatwerktraject positieve sportcultuur
    3. Verlenging proefperiode inclusief sporten
    4. Gebruik leegstaande panden in de stad voor sport

In de bijlage ‘Topideeën Bredaas sportakkoord 2021’ lees je hier meer over.

Andere sportaanbieders die bij willen dragen aan de uitwerking van een of meer van deze ideeën zijn van harte welkom en kunnen zich melden via sportbeleid@breda.nl.