Sport- en beweegbeleid Breda

Sportbeleid

De nota Team Breda beschrijft onze ambities en doelen op het gebied van sport en bewegen voor 2017-2030. Enkele speerpunten: ruimte voor talentontwikkeling, een sportleerbedrijf, meer mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte, sportevenementen en de zorg voor vitale verenigingen. In het Uitvoeringsprogramma  2017-2022 lees je welke acties we tot en met 2022 ondernemen om deze doelen te bereiken.

 

Bestanden over het accommodatiebeleid kun je vinden via onderstaande links:

Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport Breda (2017)

Sportaccommodaties en financiën (2016)

Nota van Commentaar – nota Sportaccommodaties en Financiën (2016)

Nota Bewegingsruimte (2015)

Magazine Team Breda, terugblik 2017-2020

In dit online magazine kun je lezen wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van sport en bewegen. Welke mooie activiteiten en bijzondere projecten Breda te bieden heeft en wie daarbij betrokken zijn. Hoe sportaccommodaties zijn verbeterd en verduurzaamd en welke nieuwe sport- en beweegplekken in de stad zijn gecreëerd. Op welke manier we talent ondersteunen en welke evenementen we hebben gehost.

 

Je kunt het magazine openen via deze link: https://bit.ly/TeamBreda.

De toegankelijke versie – met voorleesfunctie – kun je hier downloaden.

Bredaas Sportakkoord

Als uitwerking van het Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, heeft Breda in april 2019 een lokaal sportakkoord opgesteld.

 

Met de ondertekening van het Sportakkoord Breda, geeft een groot aantal sport- en maatschappelijke organisaties aan dat zij de Bredase ambities op het gebied van sport en bewegen onderschrijven en een integraal aanbod op het gebied van sport- en beweegstimulering nastreven.

 

In de bijlage Topideeën Bredaas sportakkoord 2021 lees je welke thema’s in 2021 extra aandacht hebben gekregen.

 

Van 1 juni tot en met 15 juli 2022 kun je een eenmalige bijdrage aanvragen voor projecten gericht op vernieuwend sportaanbod, via de Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022.

 

Sportdeelname

Om inzicht te krijgen in de sportbeoefening en het beweeggedrag van Bredanaars, wordt sinds 2001 regelmatig onderzoek verricht volgens de Richtlijn voor sportdeelname onderzoek (RSO). Zo volgen we ontwikkelingen in de sport- en beweegdeelname.

Via onderstaande links vind je de rapportages over 2021 en 2018. Ook vind je hier cijfers over sport en toegankelijkheid uit de Stadsenquête 2020.

Rapportage sport en bewegen Breda 2021

Stadsenquête 2020 – Sport en Toegankelijkheid

Rapportage Sport en Bewegen 2018

Samenvatting sportparticipatie 2018

Subsidies

Bredase sportaanbieders en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor topsportevenementen, voor schoolsporttoernooien en side-events van Bredase topsportevenementen. Ook kan subsidie worden verstrekt voor regionale talentontwikkeling.

 

De subsidievoorwaarden vind je in hoofdstuk 8 van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017. Op de website  www.breda.nl vind je het aanvraagformulier en algemene informatie over de aanvraagprocedure en het subsidiebeleid.

 

Van 1 juni tot en met 15 juli 2022 kun je een eenmalige bijdrage aanvragen voor projecten gericht op vernieuwend sportaanbod, via de Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022.

Sportpenning

De sportpenning van de stad Breda is ingesteld in 1962 als onderscheiding voor Bredanaars die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Breda. Privé-personen, sportverenigingen en andere organisaties kunnen kandidaten voor de sportpenning voordragen.

 

Het College van burgemeester en wethouders besluit over een toekenning. De sportpenning – een gouden draagspeld – wordt niet per definitie jaarlijks, op een vast moment of bij een bepaalde gelegenheid toegekend. Lees meer…