Sportpenning

De sportpenning van de stad Breda is ingesteld in 1962 als onderscheiding voor Bredanaars die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Breda.

Privé-personen, sportverenigingen en andere organisaties kunnen kandidaten voor de sportpenning voordragen.

Het College van burgemeester en wethouders besluit over een toekenning. De sportpenning – een gouden draagspeld – wordt niet per definitie jaarlijks, op een vast moment of bij een bepaalde gelegenheid toegekend.

Criteria toekenning Sportpenning

  • De kandidaat moet meerdere onbezoldigde (bestuurs)functies hebben vervuld bij meerdere Bredase sportverenigingen of -organisaties gedurende minimaal vijf jaar per functie en alle functies samen minimaal 15 jaar. De betreffende verenigingen moeten daarbij de voordracht van de kandidaat onderschrijven.
    of
  • De kandidaat moet een drijvende kracht zijn achter een initiatief en mede-organisator van een in Breda gehouden sportevenement (of reeks van gelijksoortige evenementen) dat gedurende minimaal 10 jaren in Breda heeft plaatsgevonden en dat op landelijk niveau bekendheid heeft gekregen.
    of
  • De kandidaat moet gedurende minimaal 15 jaar één of meerdere onbezoldigde uitvoerende functies vervullen die rechtstreeks ten dienste staan van sportende jongeren, ouderen of mindervaliden.

De Sportraad Breda brengt een advies uit over de voordracht van kandidaten voor de Sportpenning van de stad Breda.

Procedure voor toekenning Sportpenning 

  • Voordrachten die bij de gemeente binnenkomen worden ter advisering voorgelegd aan de Sportraad Breda.
  • De sportraad beoordeelt de kandidaten aan de hand van de vastgestelde criteria en adviseert het College over het toekennen van een sportpenning van de stad Breda aan de kandidaat.
  • Het College neemt een besluit over toekenning van de sportpenning van de stad Breda aan de voorgedragen kandidaat.