Tijdelijke subsidieregeling CTB-controle voor sportverenigingen

Bredase sportverenigingen kunnen éénmalig een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij maken voor het uitvoeren van de controle van het coronatoegangsbewijs in het laatste kwartaal van 2021. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden

  • Kerntaak van de vereniging is activiteiten te organiseren voor inwoners van Breda die gericht zijn op de uitoefening van een sport.
  • Deze sport is erkend door NOC*NSF en is gericht op het stimuleren van actieve lichaamsbeweging door uitoefening van sport- en spelactiviteiten onder deskundige leiding.
  • De activiteiten leveren een aantoonbare bijdrage aan de vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelen zoals opgenomen in het geldend beleidskader, Team Breda, ter beoordeling van het college.
  • De vereniging is conform de coronamaatregelen vanaf 1 oktober 2021 of vanaf 6 november 2021 verplicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs om toegang te verlenen tot de sportaccommodatie of de bijbehorende faciliteiten, zoals het toilet, kleedkamers, terras en de sportkantine.

Subsidiebedrag

  1. € 1.000 voor verenigingen met meer dan 100, maar minder dan 450 leden. Basis voor dit bedrag is 2 keer de maximale vrijwilligersvergoeding van € 900 over de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, vermeerderd met € 100 voor ondersteunend materiaal.
  2. € 2.000 voor verenigingen met 450 of meer leden. Basis voor dit bedrag is 4 keer de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.800 over periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, vermeerderd met € 200 voor ondersteunend materiaal.
  3. Per buiten- of binnensportvereniging kan één aanvraag  worden ingediend. Wanneer verenigingen dezelfde accommodatie gebruiken, is het mogelijk om met meerdere verenigingen tegelijk een regeling in te dienen om aan het gewenste ledenaantal te komen.

Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Breda.