Tilburg en Breda in de startblokken voor Special Olympics Nationale Spelen 2024

De gemeenten Tilburg en Breda stellen zich samen kandidaat voor het gastheerschap van de Special Olympics Nationale Spelen 2024. Om dit bijzondere evenement naar Brabant te halen, bieden ze een spetterend programma aan in een uniek bidbook.

Samen met de deelnemers en verschillende organisaties zoals de provincie Noord-Brabant en BrabantSport, gaan Breda en Tilburg er vol voor om in 2024 een mooi en sportief festijn weg te zetten. Het bidbook werd vrijdag 8 oktober aangeboden aan Special Olympics Nederland door de wethouders Quaars (Breda) en Dols (Tilburg).

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste Nationale Sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemers zijn actief in zo’n 20 verschillende sporten, waaronder atletiek, voetbal, hockey, zwemmen. Met zo’n 2.500 sporters en 1.500 begeleiders geeft dit event alle ruimte om talent tot bloei te laten komen. Net als bij andere events kan ook de Special Olympics alleen bestaan bij de gratie van vrijwilligers en zijn er zo’n 1.500 vrijwilligers nodig. Vanuit heel Nederland komen deelnemers samen om een lang weekend te sporten, te ontmoeten en vooral om samen te feesten en te genieten. Zo kijkt ook atleet Sven van den Hout er tegenaan: ‘Meedoen is al goud waard’ zegt hij.

Sport voor iedereen
Breda en Tilburg vinden dat sporten en bewegen in Brabant mogelijk moet zijnvoor iedereen die wil. Sport heeft een positief effect op het welzijn en welbevinden van Brabanders. Voor alle Brabanders, met en zonder beperking of aandoening. Sport maakt dat er zoveel mogelijk Brabanders een nog fijnere plek hebben om te leven. Wethouders Dols en Quaars zijn daarom erg enthousiast dat de steden zich samen kandidaat stellen om de Special Olympics Nationale Spelen 2024 naar Brabant te halen. Met provinciale steun worden ook voorafgaand aan het evenement in de hele provincie de G-sporters geactiveerd om meer te gaan bewegen.

Gezond en gelukkig
Wethouder Rolph Dols: “Tilburg heeft als doel een inclusieve gemeente te zijn waar mensen gezond en gelukkig kunnen leven.  Met de Special Olympics onderstrepen we de inclusiviteit; iedereen kan en mag meedoen in onze samenleving. Dus ook op het gebied van sport willen we mensen met een verstandelijke beperking blijven uitdagen.”

Uniek evenement
Wethouder Daan Quaars: “Special Olympics Nationale Spelen is een uniek evenement waarbij we alle sporters met een verstandelijke beperking het podium geven dat ze verdienen. Een podium om te stralen, een podium dat onze toppers zichtbaarheid, zelfvertrouwen en zelfrespect geeft. En natuurlijk is het event ook een feest om samen te vieren.”

Meer aandacht
Stijn Smeulders, gedeputeerde Sport van de provincie Noord-Brabant: “We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat de Special Olympics zorgen dat het sporten voor mensen met een verstandelijke beperking meer aandacht krijgt in de samenleving. We willen deze mensen inspireren om zelf ook te gaan sporten.”

Beoordeling
Komende maanden beoordeelt de landelijke organisatie het ingediende bid samen met de eventueel andere ingediende kandidaatstellingen. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2022 duidelijk wie in 2024 de spelen mag organiseren.